• ”Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.”
    Clesus
  • "Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.”
    Clesus
Oferta
 


Kancelaria oferuje usługi w zakresie m.in.:

   - zastępstwa procesowego w sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
   - udzielania porad prawnych
   - sporządzania opinii prawnych
   - przygotowywania pism procesowych
   - reprezentowania klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej
   - reprezentowania klientów w postępowaniach egzekucyjnych
   - przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów, projektów uchwał organów obsługiwanych podmiotów
     oraz wewnętrznych aktów normatywnych (m.in. statutów, regulaminów)