• ”Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.”
    Clesus
  • "Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.”
    Clesus
Wynagrodzenie
 


W każdym przypadku wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie po zapoznaniu się z daną sprawą oraz
po ustaleniu stopnia jej skomplikowania.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia Kancelarii stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.