• ”Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.”
    Celsus
  • "Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne.”
    Celsus
O Kancelarii
 


Ta rzymska paremia prawnicza stanowi motto działania Kancelarii.

Wiem, że rozwiązywanie problemów prawnych polega na znalezieniu różnorodnych rozwiązań, które pozwolą na podjęcie właściwej decyzji co do prowadzenia postępowania sądowego lub negocjowania ugodowego rozwiązania konfliktu. Wiedza prawnicza oraz umiejętności efektywnego negocjowania stanowią fundament profesjonalnego działania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz:

   - osób fizycznych
   - w zakresie prowadzenia stałej, kompleksowej obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw.

   - w zakresie prowadzenia stałej, kompleksowej obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw
      oraz jednostek administracji publicznej

Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

   - prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego, konsumenckiego)
   - prawa rodzinnego i opiekuńczego
   - prawa pracy
   - prawa gospodarczego
   - prawa administracyjnego

Monika Chmielewska-Szylar